top of page

Ngành Giáo Dục

Ngành Giáo dục bao gồm  tổ chức công, phi lợi nhuận hoặc vì lợi nhuận. Chúng bao gồm các trường tiểu học, trường trung học, trường cao đẳng cộng đồng, trường đại học và các ban giáo dục.

Quảng cáo số và ngành Giáo Dục

Giáo dục đã và đang đi đầu công nghệ chuyển đổi số, định hình lại phương pháp học tập và giảng dạy. Giáo dục trực tuyến đẩy các tổ chức giáo dục vào một cuộc cạnh tranh toàn cầu, làm nổi bật tầm quan trọng của tiếp thị. Quảng cáo kỹ thuật số ngoài nhà (DOOH) nổi lên như một chiến lược hiệu quả. Nó sử dụng màn hình kỹ thuật số trong không gian công cộng như thang máy bên trong các căn hộ, tòa nhà văn phòng; bảng quảng cáo hoặc màn hình trong trung tâm thương mại và sân bay để quảng bá hình ảnh sổng động hướng tới khách hàng mục tiêu.

White Structure

Pegasus International College

Trường Pegasus

Contact Us

Contact us for inquiries, feedback, or special requests. Thank you for considering us.

PVcomBank Building, 6th Floor, No.2, 30/4 Street
Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page