top of page

Ngành Y tế và sức khỏe

Ngành y tế và chăm sóc sức khỏe bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, chăm sóc phòng ngừa và việc xã hội hóa chăm sóc sức khỏe. Trong đó bao gồm các cơ sở dưỡng lão, các cuộc thử nghiệm y học, bảo hiểm sức khỏe, y tế và các tổ chức từ thiện.

Sản phẩm khử trùng
Hiệu thuốc

Quảng cáo số và ngành Y tế và chăm sóc sức khỏe

Truyền thông cho lĩnh vực y tế đối mặt với các quy định về quyền riêng tư và điều đó khiến cho việc truyền thông quảng cáo trở nên thách thức đối với các nhân viên tiếp thị. Quảng cáo số (DOOH) kết hợp việc hướng tới khách hàng mục tiêu và xác định vị trí trọng điểm, có khả năng đo lường, phù hợp cho ngành y tế. DOOH tập trung vào việc tiếp cận nhóm người chứ không theo dõi các cá nhân cụ thể.

Dr. Family

dr family.jpg

Contact Us

Contact us for inquiries, feedback, or special requests. Thank you for considering us.

PVcomBank Building, 6th Floor, No.2, 30/4 Street
Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page